Velkommen til Gadstrup Skole og SFO

Børnehaveklasse 2017/2018

Gadstrup Skole og SFO afholder informationsmøde for forældre til kommende børnehaveklassebørn
onsdag den 2. november kl. 17.00-19.00

Indskrivningen foregår digitalt og vil være åben i perioden 31. oktober-20. november. Forældre til børn som er født i 2011 vil automatisk modtage information om indskrivningen i e-boks.

 • ikon
  Charlotte Kronholm Bach den 09-09-2016
  Kære forældre og lærere

  Se venligst vedhæftet stammegruppe tilbud. Der er kommet 2 tilbud. Et for indskolingselever og et for større elever.
 • ikon
  Gitte Boelt den 10-08-2016
  Skolebus
  De elever, der er berettiget til at køre med skolebus p.g.a. farlig skolevej, har i dag fået udleveret et pink skolebuskort.
  Dette buskort giver adgang til skolebussen hele året.

  Der er som udgangspunkt ikke farlig skolevej for elever i 7. klasse og opefter. Alle elever, der færdes på landeveje i vinterhalvåret (fra uge 43 til 31. marts) vil dog være omfattet af farlig skolevej.
  De elever vil få udleveret et hvidt skolebuskort i uge 43.

  Såfremt I ønsker at betale for et skolebuskort skal vedhæftede blanket udfyldes. Blanketten afleveres på skolens kontor.

  I kan læse mere om retningslinjerne i vedhæftede bilag....
  Disse er sammen med de tilrettede køreplaner samtidig lagt på skolens hjemmeside under punktet Skoleliv - skolebus
 • ikon
  Charlotte Kronholm Bach den 28-06-2016
  Pr. 1. august 2016 ser skolebestyrelsen således ud:

  Forældrerepræsentanter:
  Lisbeth Frederiksen
  Johnnie Krewald
  Nynne Larsby Friis
  Niels Jimmy Boa
  Mette Schejbel Neuenschwander
  Diana Fritz
  Janne Hansen

  Suppleanter:
  Karin Tovborg Jensen
  Tina Hansen
  Line Sønderskov Aagaard
  Ulla Berg

  Eksterne repræsentanter:
  Lisbeth Mortensen, Roskilde Katedralskole
  Henning Riber, Ramsø Hallen

  Medarbejderrepræsentanter:
  Lotte Lenander, lærer
  Kirsten Bonde, lærer

  Skoleledelse sekretær i skolebestyrelsen:
  Konst. Skoleleder Thomas Brinch
  Viceskoleleder Lise Andersen
  SFO Leder Inge Nielsen